Ślimaki jadalne
RKS Łubnica

NASZA OFERTA

Zakład Hodowli Ślimaków w Łubnicy

RKS Łubnica jest jednym z głównych producentów ślimaków Polsce. Hodowla ślimaków to nasza specjalność !
Od ponad 20 lat zajmujemy się skupem i przerobem ślimaków winniczków (Helix pomatia) oraz reprodukcją, hodowlą i przerobem ślimaków gatunków afrykańskich i śródziemnomorskich (Helix aspersa maxima i Helix aspersa muller).
Bazą fermy jest dział reprodukcji i przetwórstwa ślimaków. Ślimaki na naszej fermie mają zapewnione najlepsze warunki do rozwoju, pod względem odżywiania oraz temperatury, wilgotności i wentylacji pomieszczeń. Ferma jest wyposażona w system nowoczesnych urządzeń do kontroli procesu chowu i hodowli.
Prowadzimy badania nad rozwojem ślimaków, współpracując w tej dziedzinie z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi. Więcej informacji o ślimakach tutaj

Ferma ślimaków

ferma RKS Łubnica

RKS Łubnica od 1985 roku zajmuje się skupem i przetwarzaniem ślimaków winniczków (Helix pomatia).

Od 1986 roku prowadzimy fermę hodowlaną ślimaków gatunków afrykańskich i śródziemnomorskich tj.
Helix aspersa maxima, Helix aspersa muller.

Ferma ślimaków RKS Łubnica to m.in.
park hodowlany, obróbka jaj, dział rozrodu, przechowalnie stada zarodowego, wylęgarnia, magazyn pasz, laboratorium.

Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia do eksportu ślimaków na rynki Unii Europejskiej.

Kontakt

darek tadeusz

Kierownik fermy:
Darek Tadeusz

Telefon:
+48 61 444 50 82
+48 69 81 81 173

Fax:
+48 61 444 69 47

Mail:
rks_lubnica@pro.onet.pl

Kontakt z działem handlowym:
handlowy@rks-lubnica.pl
zamowienia@rks-lubnica.pl

RKS Łubnica - przetwórnia ślimaków